logo

Laatste datum inleveren omwisseldossiers

Alle gegevens van de kandidaat moeten vóór 1 januari 2017 ter omwisseling door een erkend exameninstituut naar keuze zijn aangeleverd bij DUO.  De PEplus-examens moeten uiterlijk 31 december 2016 voor 22.00 uur zijn afgelegd. Direct na het afsluiten van het  examen staat de examenuitslag vast. Een exameninstituut kan een omwisseldossier voorafgaande aan het af te leggen PEplus-examen al aanleveren bij DUO, maar het kan en mag ook daarna. Als het omwisseldossier maar uiterlijk op 31 december 2016 wordt aangeleverd bij DUO.

Als JUNO registreert dat aan de twee voorwaarden (PEplus-examen gehaald, omwisseldossier gefiatteerd) is voldaan, dan ontstaat een diplomarecht. DUO verstuurt vervolgens binnen de voorgeschreven termijn van 5 weken de diploma’s.