logo

Diplomaproces per 1 januari 2017

De werkwijze voor het versturen van diploma’s en certificaten is per 1 januari 2017 als volgt:

  • DUO verstuurt slechts éénmaal per collectieve termijn hetzelfde diploma of certificaat
  • Als een examen tot meerdere beroepskwalificaties leidt, wordt uitsluitend het hoogste diploma verstuurd
  • DUO verstuurt een modulecertificaat als een behaald examen niet tot een beroepskwalificatie leidt
  • Een behaald PE examen levert een PE certificaat op
  • DUO verstuurt geen cum laude predicaten meer.