logo

Examenkalender 2014 gepubliceerd

De examenkalender EBFS voor 2014 is gepubliceerd op onze website. CBT-afname op locatie wordt op aanvraag gepland. U vindt hier de examenkalender.
Lees meer

Uitslag enquete september 2013

De enquête die EBFS in september 2013 heeft uitgezet is ingevuld door 386 kandidaten.  Alle respondenten reageerden op vragen over de computer based toetsafname bij de exameninstelling EBFS in Amersfoort. De vragen die in de enquête zijn gesteld gingen over: Duidelijkheid en volledigheid van de examenoproep. Ruim 90% was hier tevreden over. Tevredenheid over de examenleiders. Twee derde van alle respondenten is conte
Lees meer

Examentarieven en omzetbelasting (BTW)

Vanwege het standpunt van de Belastingdienst over de toepassing van de BTW-onderwijsvrijstelling bij examinering is EBFS helaas genoodzaakt de tarieven (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) van de examens in meer of mindere mate te verhogen. De nieuwe tarieven gaan in per 1-9-2013. EBFS hoeft geen BTW af te dragen aan de Belastingdienst als het gaat om examens ter afsluiting van onderwijs dat is vrijgest
Lees meer

Examinering tijdens de zomervakantie 2013

Tijdens de zomervakantie is EBFS gewoon geopend. De examens vinden plaats zoals in de examenkalender is aangegeven. Hieronder kunt u lezen op welke dagen de examens in deze vakantieperiode zullen plaatsvinden. Juli 2013 Augustus 2013 2 en 3 juli 2013 dinsdag 6 augustus 2013 10 en 12 juli 2013  dinsdag 13 augustus 2013 16 en 17 juli 2013 dinsdag 20 augustus 2013 23 en 24 juli 2013 dinsdag 27 augustus 2013 30 en 31 jul
Lees meer

Examenkalender 2013

De examenkalender 2013 is gepubliceerd. Klik hier voor de examenkalender.
Lees meer

Deelmodule Leven Algemeen van 50 naar 40 vragen

Door wijzigingen in de toetstermen bestaat het examen Leven Algemeen nu uit 40 vragen in plaats van 50 vragen. Deze wijziging is per 29 mei 2012 van kracht.
Lees meer

Eerste diploma’s Wft-Pensioenverzekeringen uitgereikt

EBFS is trots op het feit dat zij als eerste in de branche kan melden dat dertien kandidaten het examen voor Wft-Pensioenverzekeringen met succes hebben afgerond. De kandidaten hebben het examen behaald middels de EVC-procedure. De kandidaten zijn zeer tevreden over de gang van zaken, zoals u kunt lezen aan de hand van de onderstaande reacties. “Het is leuk om met de assessoren over jouw dossiers te praten; zij
Lees meer

Publicatie nieuwe PE-toetstermen door CDFD

Het CDFD heeft de PE‐toetstermen 2011‐2012 gepubliceerd. De regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011. Vanaf 1 januari 2012 zijn de examens van EBFS op de nieuwe toetstermen gebaseerd. Naast diploma-eisen zijn er ook doorlopende vakbekwaamheidseisen, de zogeheten permanente educatie (PE). PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van finan
Lees meer