logo

Examinering en diplomering Wft-modules 2013 en 2014

Op 1 januari 2014 treedt een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk voor de financiële dienstverlening in werking. In alle Wft-modules zijn daarom ook extra toetstermen opgenomen. Deze toetstermen richten zich op vaardigheden en professioneel gedrag en vullen de toetsen op kennis en inzicht aan.Wat betekent dat? 1.       Huidige diplomahouders Alle huidige diplomahouders, dus met een diploma dat op 31 december 2013 geldig is,
Lees meer

Examentarieven 2014

De examentarieven zijn gelijk aan die van 2013. U kunt vanaf € 99,- examen doen! Tarieven 2014
Lees meer

Examenkalender 2014

De examenkalender voor 2014 is vastgesteld. Examenkalender 2014
Lees meer

Erkenning exameninstituut EBFS

CDFD heeft EBFS erkend als exameninstituut voor de afname van Wft-examens en de PE-plus examens. De eerste Wft-examens worden gehouden op 6 februari 2014. De PE-plus examens worden in het eerste kwartaal van 2014 verwacht.
Lees meer

Omwisselactie en PEplus-examen

Houders van een Wft-diploma (afgegeven vóór 1 januari 2014) kunnen een nieuw Wft-diploma 2014 aanvragen bij een erkend exameninstituut. Om een nieuw Wft-diploma te kunnen ontvangen geldt de voorwaarde dat u het PEplus-examen (wat van toepassing is) succesvol heeft afgelegd. Een aanvraag voor een nieuw diploma moet voor 1 januari 2016 aangeboden zijn bij een erkend exameninstituut, voorzien van alle benodigde document
Lees meer

EBFS gesloten tijdens kerstperiode

EBFS is tijdens de kerstperiode van woensdag 25 december 2013 t/m woensdag 1 januari 2014 gesloten. De examenresultaten van de CBT-afname op 23 en 27 december worden in de eerste week van januari bekend gemaakt.  
Lees meer

Oefenvragen Wft-examen 2014 beschikbaar

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een aantal voorbeeldvragen van de nieuwe Wft-examens beschikbaar gesteld. Financiële dienstverleners, examen- en opleidingsinstituten kunnen daarmee kennismaken met de wijze van toetsing voor nieuwe Wft-examens en PEplus-examens. Met de inwerkingtreding van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel per 1 januari 2014 zullen alle Wft-examens (zowel initieel als
Lees meer

Examenafname 2014

Per 1 januari treedt een nieuw Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk in werking. Dit heeft consequenties voor de Wft-examens. Deze zullen moeten voldoen aan dit nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Daartoe zal in 2014 een landelijke centrale examenbank worden ingericht. EBFS blijft actief als examenafname-instituut, maar zal haar examens uit deze landelijke examenbank betrekken. Overzicht wijzigingen Wft-diploma’s per 1 januari 201
Lees meer

Vakbekwaamheid na 2013

De CDFD heeft alle beschikbare informatie over ‘vakbekwaamheid na 2013’ op de website gepubliceerd. Op deze website vindt u ook een lijst met veel gestelde vragen. Deze lijst wordt steeds aangevuld.
Lees meer