logo

Examens in 2016 op dinsdagen

LET OP: in 2016 neemt EBFS op dinsdagen examens af.
Lees meer

Kenmerken examens per 1 april 2016

Vanaf 1 april 2016 wijzigen de kenmerken van de PEplus-examens. In het document “Kenmerken Wft-examens 2016” staat informatie over het aantal vragen per onderdeel in de verschillende Wft examens. Ook wordt hier het aantal vragen, het aantal te behalen punten en de maximale tijdsduur per Wft examen weergegeven. De wijzigingen in de PEplus-examens vloeien voort uit de verwerking van de “actualiteiten 2016” in de examen
Lees meer

Ervaringen examenkandidaten delen met CDFD

Met ingang van vandaag is er voor examenkandidaten, die vanaf heden een Wft-examen afleggen, de mogelijkheid ervaringen te delen met het CDFD. In de e-mail van DUO met de uitslag van het examen is een link naar de website opgenomen waar de vragenlijst kan worden ingevuld.  De vragenlijst kunt u vinden  onder: http://www.cdfd.nl/examen/examenbank/deel-uw-ervaring
Lees meer

Verlenging PE-termijn tot 1 januari 2017

Op 16 juni heeft de Kamer een motie aangenomen inzake de verlenging van de overgangstermijn voor centrale Wft-examinering met één jaar tot 1 januari 2017.
Lees meer

Kenmerken examens per 1 maart 2015

Vanaf 1 maart 2015 wijzigen de kenmerken van de Wft-examens. De examenduur van de module Wft Vermogen en het PEplus-examen Hypothecair krediet wordt verlengd met 15 minuten.
Lees meer

Cijferbepaling Wft-examens

CDFD licht toe hoe de cijfers voor Wft-examens worden bepaald. Klik hier voor het document van CDFD ‘cijferbepaling Wft-examens’.
Lees meer

Voorbeeldcasussen per module

Het CDFD heeft per module voorbeeldcasussen gepubliceerd. Klik hier voor de voorbeeldcasussen.
Lees meer

Kandidaat Brochure

Het CDFD heeft een brochure gepubliceerd voor de examenkandidaten met informatie over de examens. In deze brochure vindt u informatie over: – examen onderdelen, – verschillende vraagsoorten, – beantwoorden van numerieke vragen, – kenmerken per examen, – de uitslag, – inzage. Klik hier voor de kandidaat brochure.
Lees meer

Examenkalender 2015

De examenkalender EBFS voor 2015 is gepubliceerd op onze website. Aanmelden voor de examendata kan vanaf november 2014. U vindt hier de examenkalender.
Lees meer