logo

EBFS stopt met examineren

Sinds 2006 neemt Stichting Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector (EBFS) examens af in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). EBFS deed dit met name voor studenten in het (middelbaar) beroepsonderwijs. In de beginjaren ontwikkelde EBFS haar eigen examens op basis van de vastgestelde eind- en toetstermen, afgestemd op de kandidaten in het mbo. Inmiddels koopt EBFS vanuit de Centrale Examenb
Lees meer

Inhoud PE-examens 2018

Het CDFD heeft de inhoud van de PE-examens 2018 bekend gemaakt. Klik hier voor de samenstelling van PE-examens.
Lees meer

Nieuwe toetstermen vanaf 1 april 2018

Het CDFD heeft de nieuwe toetstermen voor examens vanaf 1 april 2018 gepubliceerd. Klik hier om de toetstermen te bekijken.
Lees meer

Diplomaproces per 1 januari 2017

De werkwijze voor het versturen van diploma’s en certificaten is per 1 januari 2017 als volgt: DUO verstuurt slechts éénmaal per collectieve termijn hetzelfde diploma of certificaat Als een examen tot meerdere beroepskwalificaties leidt, wordt uitsluitend het hoogste diploma verstuurd DUO verstuurt een modulecertificaat als een behaald examen niet tot een beroepskwalificatie leidt Een behaald PE examen levert een PE
Lees meer

Nieuwe examentarieven

Per 1 juni 2017 gelden er nieuwe examentarieven voor de Wft-examens. Klik hier voor de nieuwe examentarieven.
Lees meer

PE-examens 2017

Het CDFD heeft de inhoud van de PE-examens van 2017 bekend gemaakt. De examens zullen vanaf april 2017 worden afgenomen. De examens bestaan uit vragen over kennis, vaardigheden en competenties, die betrekking hebben op relevante actualiteiten van de afgelopen periode. Om uw beroepskwalificatie te onderhouden dient elke adviseur per PE-periode een PE-examen af te leggen op beroepskwalificatieniveau. De eerste PE-perio
Lees meer

Laatste datum inleveren omwisseldossiers

Alle gegevens van de kandidaat moeten vóór 1 januari 2017 ter omwisseling door een erkend exameninstituut naar keuze zijn aangeleverd bij DUO.  De PEplus-examens moeten uiterlijk 31 december 2016 voor 22.00 uur zijn afgelegd. Direct na het afsluiten van het  examen staat de examenuitslag vast. Een exameninstituut kan een omwisseldossier voorafgaande aan het af te leggen PEplus-examen al aanleveren bij DUO, maar het k
Lees meer

Ontheffingsbeleid diplomaplicht AFM

Een financiële dienstverlener kan een ontheffing aanvragen voor een adviseur die te maken heeft gehad met schrijnende omstandigheden tijdens de overgangsperiode. Met een ontheffing krijgt deze adviseur een redelijke termijn om de diploma’s alsnog te halen. Dit gaat in alle gevallen via initiële examens omdat vanaf 1 januari 2017 geen PEplus-examens meer worden aangeboden. (https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuw
Lees meer

Nieuwe vragen en antwoorden

Vanwege het eindigen van de overgangsperiode naar het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk op 31 december 2016 en de start van de eerste vaste PE-periode op 1 april 2017 zijn er enkele vragen en antwoorden toegevoegd aan de rubriek Vragen en Antwoorden (Permanente Educatie) op de website van het CDFD.
Lees meer